โต๊ะจีน

ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 พรชัยโภชนา (บางแค) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดอาหารโต๊ะจีน เพื่อบันทึกสถิติโลกกินเนสส์บุ๊ค (Guinness Book World Record) โต๊ะจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโต๊ะ 24 เมตร (88ที่นั่ง) ในงานมหกรรมสุดยอดโต๊ะจีนนครปฐม ณ ไชน่าทาวน์ เวสต์เอ็นด์ ศาลายา จ.นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

มหกรรมสุดยอดโต๊ะจีน ครั้งที่ 1 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม ศูนย์การค้าไชน่าทาวน์ เวสเอ็นด์ และผู้ประกอบการโต๊ะจีน พรชัยโภชนา(บางแค) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐมที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอกย้ำว่าโต๊ะจีนนครปฐม เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติประกอบด้วยความพร้อมด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย มีคุณภาพ พืชผักปลอดสารพิษ และเนื้อสัตว์จากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนช่วยยกระดับมาตรฐานโต๊ะจีน และสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายลงไปยังเกษตรกรที่ผลิตวัตถุดิบต่างๆ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้นับพันล้านบาทต่อปี

 

ชมภาพบรรยากาศ โปรดคลิกที่รูปเพื่อขยาย..

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47